.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2557
วันที่ประกาศวันที่ 26-05-2014 เวลา 10-10-29
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประกาศเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2557
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-10-29_26-05-2014_03.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย